اطلاعات بیشتر
البرز ، البرز ، کرج، گوهردشت، بلوار بیهقی، روبروی خیابان شهرداری