اطلاعات بیشتر
گیلان ، رشت بلوار شهدای گمنام (جهاد به یخسازی)، کوچه شهید علی قربانی، دانشگاه پیام نور، طبقه سوم، واحد 7