5
چهارمحال و بختیاری ، شهرکرد، خیابان کاشانی، خیابان هفت تیر نبش کوچه ۱۷