پزشکی و سلامت

بهداشت، دانش حفظ تندرستی است و پزشکی، علم درمان بیماری ها است. در تعریف مفهوم تکمیلی بهداشتی و درمان می توان به‌ این وجه تمایز اشاره کرد که بهداشت تمام اقداماتی است که قبل از ابتلای به بیماری صورت می گیرد و درمان پس از ابتلا و شامل تمام تمهیداتی است که به منظور بازیابی بازيابى سلامت از دست رفته انجام می شود.

بیشتر