پزشکان

ابتدا باید بدانیم پزشکان چه کاری انجام میدهند و به چه معناست. پزشکی علم و عمل ایجاد تشخیص، پیش آگاهی، درمان و پیشگیری از بیماری است. پزشکی شامل انواع اقدامات و مراقبت های بهداشتی است که برای حفظ و بازیابی سلامتی با پیشگیری و درمان بیماری ایجاد شده است. این زمینه شامل پزشکان، پرستاران و متخصصان و جراحان می شود. پزشکی نوین دارای بسیاری از زمینه ها و جنبه ها است. در اینجا برخی از آنها را بررسی میکنیم.

بیشتر