دفتر فنی خاتم

دفتر فنی خاتم

تهران
درباره ما

دفتر فنی خاتم
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ : ﺗﻌﻤﻴﺮاﺕ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻧﺮﻡ اﻓﺰاﺭ و ﺳﺨﺖ اﻓﺰاﺭ ﺩﺭ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﻟﭗ ﺗﺎﭖ ‘ ﻓﺮﻭﺵ اﻧﻮاﻉ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﻟﭗ ﺗﺎﭖ ‘ ﻓﺮﻭﺵ ﻟﻮاﺯﻡ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ‘ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﻓﺘﺮﻓﻨﻲ : ﺳﻴﻤﻲ ﻛﺘﺎﺏ و ﺟﺰﻭﻩ ‘ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ‘ ﭘﺮﻳﻨﺖ ﺭﻧﮕﻲ و ﺳﻴﺎﻩ و ﺳﻔﻴﺪ ‘ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاﻉ ﻗﺎﺏ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻗﺎﺏ ﺳﺎﺯﻱ

اطلاعات تماس
  • تلفن تماس: 09919472880 ، 021777734694
  • نشانی: تهران
گالری
شبکه های اجتماعی
این آگهی شبکه اجتماعی ندارد.
ویدئو
این آگهی ویدئو ندارد.
ساعت فعالیت
تهران

اشتراک گذاری آگهی

n.madadii

مالک آگهی تاریخ عضویت: 2020-07-27

تماس با آگهی دهنده

تماس با آگهی دهنده

اگر از آگهی دهنده سوالی دارید ، از طریق فرم زیر برای او پیام شخصی بفرستید .