شرایط و قوانین و مقررات ازدواج موقت و صیغه نامه

شرایط و قوانین و مقررات ازدواج موقت و صیغه نامه

خراسان رضوی ، سراسر مشهد
درباره ما

ازدواج امری نیکو و پسندیده برای تشکیل خانواده بوده و از جمله سنت های مورد احترام در کشور ما نیز می باشد. پیامبر اسلام نیز، ازدواج را سنت خود دانسته و فرموده اند: “هرکس ازدواج کند، نصف دینش را حفظ کرده”. از آنجا که کشور ما، کشوری اسلامی و تابع شرع و سنت های اسلام است، در خصوص ازدواج نیز، قوانین اسلامی را مورد اجرا قرار می دهد.

در نظام حقوقی ایران، ازدواج از طریق دو روش موقت و دائم انجام می گیرد. ازدواج دائم، لزوما باید ثبت گردد، اما ثبت ازدواج موقت، تنها در شرایط خاصی الزامی می باشد که بعد از ثبت، سندی تحت عنوان صیغه نامه محضری به زوجین تحویل داده می شود.

شرایط ازدواج موقت

ثبت نکاح در نکاح دائم اجباری است ولی در ازدواج موقت این اجبار وجود ندارد و طرفین تکلیفی به ثبت نکاح موقت ندارند. مگر در سه مورد. در این ۳ مورد شوهر تکلیف به ثبت نکاح موقت دارد و باید آن را ثبت رسمی نماید.

 باردار شدن زوجه

اگر فرزندی از ازدواج موقت بوجود آید، این فرزند از نظر حقوقی هیچ گونه تفاوتی با فرزند حاصل از ازدواج دائم نخواهد داشت و باید حقوق او همانند حقوقی که برای فرزند حاصل از ازدواج دائم است پرداخت شود. لازم به ذکر است که نفقه و مراقبت از فرزند حاصل از ازدواج دائم است بر عهده ی پدر می باشد، پدر باید از کودک خود که حاصل از ازدواج موقت است، مراقبت کرده و نفقه ی او را پرداخت نماید.

توافق طرفین مبنی بر نکاح

اگر طرفین توافق کردن باشند نسبت به ثبت نکاح این مورد جزء شرایط الزامی در ثبت نکاح می باشد که بایستی به آن عمل کنند.

شرط ضمن عقد

چنانچه در عقد موقت شرط شود که نکاح موقت ثبت شود شوهر تکلیف به ثبت آن دارد. این تکلیف ناشی از شرط ضمن عقد است و از آنجا که شروط ضمن عقد از عقد تبعیت می نماید برای شوهر الزام آور است.

مدارک لازم برای گرفتن صيغه نامه محضری

مدارک لازم زوجه، برای گرفتن صيغه نامه محضری، عبارتند از:

 • مدارک شناسایی زوجه ( شناسنامه و کارت ملی)
 • دو قطعه عکس 3 در 4
 • شناسنامه و کارت ملی پدر زوجه و حضور وی در دفترخانه (که از شرایط صیغه موقت دختر باکره می باشد)
 • طلاق نامه یا گواهی فوت همسر (در صورتی که زوجه، قبلا ازدواج کرده باشد)
 • مدارک لازم زوج، برای گرفتن صيغه نامه محضری، عبارتند از :
 • مدارک شناسایی زوج ( شناسنامه و کارت ملی)
 • دو قطعه عکس 3 در 4

مشاوره و پاسخ به سوالات : ۰۹۱۵۸۱۰۲۴۲۲ _ ۰۹۳۶۵۱۵۰۲۱۶

قوانین صیغه نامه محضری

زوجینی که قصد ثبت ازدواج موقت و دریافت صيغه نامه محضری دارند، باید بعد از مراجعه به دفترخانه (محضر)، مدارک لازم را ارائه دهند. سپس، خطبه عقد محرمیت، توسط یک عاقد شرعی، میان آنها جاری گردد. بعد از انجام این مراحل، سردفتر، یک عقد نامه موقت برای آن ها صادر می کند که به این عقد نامه موقت، صیغه نامه محضری گفته می شود.

در متن صیغه نامه محضری، چندین مورد لزوما باید ذکر شود. که شامل موارد ذیل می باشد:

مشخصات زوجین: در بخش اول صیغه نامه محضری، مشخصات کامل زوجین که شامل مشخصات هویتی، یعنی نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، کد ملی و شماره و تاریخ گواهی پزشکی و مرجع صدور می باشد، ذکر می گردد و نهایتا، باید این مشخصات، توسط زوجین، تایید و امضا شود. اگر دختر، باکره باشد، امضا ولی اون نیز الزامی است.

مهریه: تعیین مهریه، از شرایط صحت صیغه می باشد. به موجب ‌ماده 1095 قانون مدنی: “در نکاح منقطع، عدم مهر در عقد، موجب بطلان است.” بنابراین، در صیغه نامه محضری، مهریه زن، لزوما باید تعیین و ذکر گردد. مهریه درج شده در صیغه نامه محضری، می تواند در حین ازدواج و یا در صورت انقضای مدت صیغه، توسط زوجه، مطالبه و دریافت گردد.

مدت ازدواج : یکی دیگر از شرایط صحت نکاح موقت، تعیین مدت می باشد. به موجب ‌ماده 1076 قانون مدنی: ” مدت نکاح منقطع، باید کاملا معین شود.” بنابراین، در صیغه نامه محضری نیز، مدت ازدواج ذکر می شود. مثلا، این ازدواج موقت، در تاریخ 5 بهمن ماه سال 1400 پایان می یابد. بعد از پایان مدت، دیگر صیغه نامه ارزش حقوقی خود را از دست می دهد و اگر زوجین قصد تمدید زمان ازدواج موقت خود را دارند، باید مجددا به محضر مراجعه کرده و عقد موقت مجدد منعقد نمایند.

عقدنامه و صیغه نامه وعاقدشرعی درمشهد

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص صيغه نامه محضری مشاوره و پاسخ به سوالات شما می توانید در هر ساعت از شبانه روز با آقای اسماعیل نیا تماس بگیرید ایشان آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون صیغه نامه محضری پاسخ دهند. ۰۹۱۵۸۱۰۲۴۲۲ _ ۰۹۳۶۵۱۵۰۲۱۶

متن خطبه و آیه صیغه نامه

۴ روش در خواندن صیغه وجود دارد. در روش اول شخص ثالثی به نام عاقد وجود دارد که از دو طرف یعنی زوج و زوجه وکالت می گیرد و پس از آن ابتدا به وکالت از خانم می گوید: «زَوَّجتُ مُوکِّلَتی (نام خانم) مُوَکَّلی (نام آقا) فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ عَلَی المَهر المَعلُوم» سپس به وکالت از آقا می گوید: «قَبِلتُ التَّزویجَ لِمُوَکِّلی (نام آقا)»

در روش دوم خانم و آقا صیغه مربوط به خود را می خوانند: در این صورت خانم می گوید: «زَوَّجتُکَ نَفسِی فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ، عَلَی المَهرِالمَعلُوم » و آقا بلافاصله می گوید: «قَبِلتُ التَّزویجَ»

در روش سوم عاقد از عروس وکالت می گیرد که خود صیغه عقد را بخواند. در این صورت در واقع عاقد داماد است. در این صوت صیغه عقد اینگونه جاری می شود:

داماد ابتدا به وکالت از عروس می گوید: «زَوَّجتُ مُوَکِّلَتِی (نام خانم) نَفسِی، فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ، عَلَی المَهر المَعلُوم» سپس بلافاصله از طرف خودش می گوید: «قَبِلتُ التَّزویج»

در روش چهارم خانم از آقا وکالت می گیرد و عاقد می شود. در این صورت صیغه عقد به این صورت جاری می شود:

عروس ابتدا می گوید: «زَوَّجتُک نَفسِی، فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ، عَلَی المَهر المَعلُوم» سپس بلافاصله از طرف آقا می گوید: «قَبِلتُ التزویج لموکِّلی (علی)»

برای مشاوره صیغه نامه محضری

با این شماره تماس بگیرید

۰۹۱۵۸۱۰۲۴۲۲ از کل کشور

پاسخگویی شبانه روزی در هر ساعت از شبانه روز

پاسخ برخی از سوالات در مورد عقدنامه موقت شرعی و قانونی:

 1. عقدنامه موقت کاملا شرعی و قانونی می باشد.
 2. عقدنامه موقت مهمور به مهر برجسته می باشد
 3. عقدنامه موقت قابل قبول و پذیرش تمامی هتل های سراسر کشور می باشد.
 4. عقدنامه موقت ثبت رایانه ای ن/می شود.
 5. عقدنامه موقت در شناسنامه زوجین درج نمی شود.
 6. عقدنامه موقت المثنی ندارد
 7. عقدنامه موقت رسمی و قانونی است و به تمامی ادارات قابل ارائه می باشد.
 8. برای پاسخگویی به سوالات شرعی می توانید تماس بگیرید.
 9. خطبه عقد محرمیت شرعی زوجین جاری می گردد

هشدار جدی

هرگونه تماس تلفنی و یا ارسال پیام برای همسریابی و مزاحمت تلفنی پیگرد قانونی خواهد داشت.

طبق ماده 641 قانون مجازات اسلامی هرگونه مزاحمت تلفنی 1 الی 6 ماه زندان خواهد داشت. و در صورت مزاحمت شکایت علیه شماره تماس گیرنده انجام خواهد شد.

اطلاعات تماس
 • تلفن تماس: 09158102422 ، ۰۹۳۶۵۱۵۰۲۱۶
 • نشانی: خراسان رضوی ، سراسر مشهد
گالری
شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
ویدئو
ساعت فعالیت
خراسان رضوی ، سراسر مشهد

اشتراک گذاری آگهی

اسماعیل نیا

مالک آگهی تاریخ عضویت: 2021-02-08

تماس با آگهی دهنده

تماس با آگهی دهنده

اگر از آگهی دهنده سوالی دارید ، از طریق فرم زیر برای او پیام شخصی بفرستید .

آگهی های دیگر از این کاربر

نظرات کاربران