آزمایشگاه ها

آزمایشگاه ها مکانی مجهز برای مطالعه تجربی در یک علم یا آزمایش و تجزیه و تحلیل است که فرصتی برای آزمایش، مشاهده یا تمرین در یک زمینه مطالعه را فراهم می کند. در این مکان وسایل و مواد آزمایشگاهی ویژه‌ای قرار داده می‌شود که با آن‌ها می‌توان برخی آزمایش‌ها را انجام داد. آزمایشگاه‌ها را می‌توان در مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها، صنایع، تأسیسات دولتی و ارتشی و … یافت.

بیشتر