فروشگاه و مراکز خرید

فروشگاه و مراکز خرید مجموعه از مراکز فروش هستند که مهمترین هدف و محصول آن ها اغلب رفع نیاز روزانه مصرف کنندگان می باشد. در واقع فروشگاهها را می توان یک بازارچه یا مغازه خرید کوچک دانست که مصرف کننده می تواند با مراجعه به آن مهمترین خریدهای روزانه خود را انجام دهد. از خرید مواد غذایی و خواروبار گرفته تا محصولات بهداشتی، لوازم منزل و …

بیشتر