حمل و نقل

جا به جایی انواع کالا و مسافر را حمل و نقل می گویند که اینکار به روش های مختلفی نیز انجام می شود. برای پیگیری مرسولات پست شده باید کدی که برای شما ارسال شده را داشته باشد تا مطلع شوید کالای شما در کجا و در چه مرحله ای میباشد. حمل و نقل انواع مختلفی دارد که با هم چند مورد از آن را معرفی میکنیم.

بیشتر