عمارت یاسین (اصل)
6

عمارت یاسین (اصل)

باغ و تالار پذیرایی
5
تهران ، کیلومتر 10 جاده قدیم، بعد از سعید آباد، روبه روی پمپ بنزین صمیمی، باغ عمارت مجلل یاسین
باغ تالار یاسین (اصل)
5

باغ تالار یاسین (اصل)

باغ و تالار پذیرایی
5
تهران ، کیلومتر 10 جاده قدیم، بعد از سعید آباد، روبه روی پمپ بنزین صمیمی، باغ عمارت مجلل یاسین