اطلاعات بیشتر
مازندران ، محمود اباد کمربند غربی 300 متر قبل از دانشگاه خزر صافکاری و اتحاد فرشید