خدمات مالی، اداری و بیمه

خدمات مالی و حسابداری شامل تمام خدمات اقتصادی است که برای مدیریت امور مالی یک کسب و کار انجام می شود. که شامل خدمات مالی، اداری و بیمه تمام فعالیت ها از جمله بانک‌ها و مؤسسات اعتباری  تا شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بیمه می‌شود. در واقع خدمات مالی، همه خدماتی است که برای مدیریت مالی یک شرکت یا سازمان به آن نیاز دارید که معمولا توسط یک شخص یا یک شرکت حسابداری خبره ارائه می شود.

بیشتر